OSM I st. podpisała umowę na montaż dwóch tablic multimedialnych w ramach rządowego programu Aktywna Tablica. Najlepszą ofertę przedstawiła firma SENSONICS Sp. z o.o. 43-400 Cieszyn, ul Kraszewskiego 9.