OSM I st w Szczecinie informuje, że w dniu 06.09.2017 r. została podpisana umowa na catering dla uczniów szkoły.
Przedsiębiorcą, który przedstawił najlepszą ofertę jest :
ZUH Magdalena Michniewicz
70-024 Szczecin, ul. Bukowa 24
NIP 8521205200, REGON 812444731