Witajcie_1 Witajcie_2 slaidon5 slideon slideon1 slideon2 slideon3_2

Od dzisiaj zaczęliśmy naukę w trybie zdalnym, w związku z tym przekazujemy kilka informacji:

- od 28.10 do 6.11 2020 - ŚWIETLICA CZYNNA W GODZINACH 6:30 - 17:00 ( prosimy aby przebywanie dzieci w świetlicy skrócić do minimum )

- OBIADY - opłata za niewykorzystane obiady zostanie przeniesiona na kolejny miesiąc.

Trzymajcie się zdrowo !