Sonecznych_bezpiecznych_wakacji_ slideon slideon1 slideon2 slideon3_2 szkoana_strone1

Ogłoszono właśnie przetarg na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia przy ul. Bolesława Śmiałego w Szczecinie. Termin nadsyłania ofert mija 26 czerwca br. W ramach inwestycji powstanie wielofunkcyjne boisko szkolne (przeznaczone do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę) wraz z wyposażeniem. Wokół obiektu rozstawione zostaną piłkochwyty. Inwestycja obejmie również modernizację oświetlenia, przebudowę murków oporowych, utwardzenie ścieżek oraz przebudowę kanalizacji deszczowa. Zainstalowane zostaną także elementy małej architektury. Boisko powinno być zrealizowane w terminie 130 dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy.