slideon slideon2 slideon3 szkoana_strone1

Zespół rozrywkowy zauważony przez Szczecińską Agencję Artystyczną. Gratulujemy naszym uczniom i Panu Dawidowi Głogowskiemu. Zobacz film