Sonecznych_bezpiecznych_wakacji_ slideon slideon1 slideon2 slideon3_2 szkoana_strone1

Uczniowie naszej szkoły wystąpili w Teatrze Polskim z okazji uroczystości Święta Niepodległości pod nazwą " Spotkanie Pokoleń" zorganizowanej przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego - Olgierda Geblewicza. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie.