Sonecznych_bezpiecznych_wakacji_ slideon slideon1 slideon2 slideon3_2 szkoana_strone1

Szanowni Państwo, informujemy, że Dzień Edukacji Narodowej - 14.10. 2019 jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W naszej szkole odbywać się będą zajęcia opiekuńcze zgodnie z planem lekcji. To oznacza, że dzieci przychodzą normalnie według planu lekcji i sprawowana będzie opieka w formie zajęć integracyjnych, zabawy, gier itp.