baner1 baner2 baner3

Terminy rekrutacji do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie
Od 19 lutego 2018 do 6 marca 2018 - składanie wniosków przez rodziców

15 lutego 2018, 6 marca 2018 - Dni Otwarte Szkoły

7 marca 2018 - badania przydatności do OSM ( I etap rekrutacji) godz.16:00
8 marca 2018 - badania przydatności do OSM ( I etap rekrutacji) godz. 16:00
9 marca 2018 - badania przydatności do OSM ( I etap rekrutacji) godz. 16:00
10 marca 2018 - dodatkowy termin badania przydatności do OSM godz. 10:00

(w przypadku nie przystąpienia dziecka do badań przydatności w podanych terminach z powodu choroby oraz sytuacji losowych)

12 marca 2018 - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych godz. 13:00
12-14 marca 2018 - potwierdzanie woli przyjęcia do OSM przez rodziców (w sekretariacie szkoły)
15 marca 2018 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do OSM godz. 13.00

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.