Witajcie_1 slideon slideon1 slideon2 slideon3_2 szkoana_strone1

Kiermasz dobroczynny na rzecz pomocy jednej rodzinie, będącej w potrzebie materialnej oraz na rehabilitację Wiktorii i Emilki, odbędzie się w naszej szkole w dniach od 3-7 kwietnia 2017 roku.

Przy świetlicy będą wystawione prace plastyczne i ozdoby świąteczne, wykonane przez uczniów pod opieką wychowawców oraz nauczycieli świetlicy. Zapraszamy uczniów i rodziców do wsparcia tej szlachetnej inicjatywy.
 
Panie nauczycielki ze świetlicy,
Ilona Nakonieczna i O. Bernard Gonska SJ - nauczyciele religii