Witajcie_1 slideon slideon1 slideon2 slideon3_2 szkoana_strone1

Informujemy, że w piątek 31 marca część nauczycieli i pracowników szkoły będzie brała czynny udział w strajku organizowanym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Strajk odbędzie się w godz. 8:00-14:00. 

Pragniemy również powiadomić Państwa o tym, że szkoła jest w stanie zapewnić opiekę i bezpieczeństwo uczniom, a także w miarę możliwości będzie kontynuowała programowe zajęcia szkolne. 

Przepraszamy, za późne przekazanie informacji, że względu na konieczność uszczegółowienia procedur dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa.