Witajcie_1 slideon slideon1 slideon2 slideon3_2 szkoana_strone1

Centrum Edukacji Artystycznej wydało komunikat w sprawie świadectwa ukończenia szkoły przez uczniów szóstych klas OSM I stopnia.

http://prawo.cea-art.pl/komunikat-w-sprawie-swiadectwa-ukonczenia-szkoly-przez-uczniow-szostych-klas-osm-i-stopnia/

Zapraszamy do lektury!