Witajcie_1 slideon slideon1 slideon2 slideon3_2 szkoana_strone1

W dniach od 13 do 15 marca br. odbyły się rekolekcje wielkopostne w naszej szkole, które poprowadzili księża: Jakub Niedzielski i Damian Czerniak, jezuiccy klerycy, studiujący teologię na Papieskim Wydziale Teologicznym „Bobolanum” w Warszawie.

Prowadzący wykorzystali w ciekawy sposób różne formy przekazu treści wiary, aktywizując tym samym uczniów.

Uczniowie klas 0 – III po naukach rekolekcyjnych, pod troskliwą opieką wychowawczyń, wykonywali w szkole ozdoby i kartki świąteczne, które będą rozprowadzane w naszej szkole w dniach od 3 do 7 kwietnia w ramach szkolnej akcji charytatywnej, z której dochód będzie przeznaczony na pomoc świąteczną dla jednej z rodzin oraz na rehabilitację Wiktorii i Emilki.

Uczniowie klas IV- VI w pierwszych dwóch dniach rekolekcji udali się najpierw do Bazyliki św. Jana Chrzciciela,gdzie zapoznali się z historią jedynej przed II wojną światową katolicką świątynią w Szczecinie oraz historię Całunu Turyńskiego, którego kopia znajduje się w tej świątyni. W drugim dniu rekolekcji uczniowie udali się do kościoła św. Brata Alberta Chmielowskiego na Głębokim, gdzie zapoznali się z historią życia i działalności św. Brata Alberta z racji ogłoszonego przez Sejm bieżącego roku „Rokiem Św. Brata Alberta Chmielowskiego – w setną rocznicę jego śmierci”. W ostatnim dniu włączyli się w przygotowanie ozdób wielkanocnych na wyżej wspomnianą akcję charytatywną.

Bardzo dziękujemy wszystkim wychowawcom i nauczycielom za sprawny przebieg tegorocznych rekolekcji oraz zaangażowanie w przygotowanie ozdób świątecznych.

Zapraszamy do fotogalerii.

O. Bernard Gonska SJ

Ilona Nakonieczna

nauczyciele religii w OSM