Witajcie_1 slideon slideon1 slideon2 slideon3_2 szkoana_strone1

Kwota za obiady w kwietniu wynosi 78,40 zł. 

Prosimy dokonywać przelewów najpóżniej  do 25 dnia każdego miesiąca , aby wpłaty zdążyły wpłynąć przed 1 dniem miesiąca kolejnego.
Obiady zostaną wydane dopiero po wpłynięciu wpłaty na konto.
 
Numer konta do wpłat za obiady: 94 1020 4795 0000 9402 0278 5517