Witajcie_1 slideon slideon1 slideon2 slideon3_2 szkoana_strone1

W dniu 24.08.2016 r. rozstrzygnął się przetarg w trybie zapytania o cenę na dostarczanie posiłków dla uczniów OSM I st w Szczecinie.

Ofertę, która otrzymała 100 pkt jest oferta firmy ZUH Magdalena Michniewicz 71-024 Szczecin, ul. Bukowa 24.

.