Dziekujemy_1 Witajcie_1 slideon slideon1 slideon2 slideon3_2

Wywiesiliśmy listy dzieci, które zostały przyjęte i nieprzyjęte do szkoły (z powodu braku miejsc). Listy znajdują się w holu szkoły. Dziękujemy raz jeszcze za tak duże zainteresowanie. Przyjętym serdecznie gratulujemy i witamy w naszej społeczności szkolnej. Wszelkie formalności związane z wprowadzeniem danych przyjętego dziecka (nabór elektroniczny, informacja do szkoły rejonowej) dokona  OSM I st.

Powyższe informacje można uzyskać również telefonicznie 91 4844324.